English

This is a how-to for the mouth mask I made. It’s one with velcro fasteners and snap buttons. This is of course not a necessity. Therefore, to simplify the pattern, you can skip steps 5,6,7 and 14.

What do you need

 1. A piece of fabric, preferably 100% cotton, at least 23cm x 29cm
 2. Elastic, 0.5cm thick, round, 1M (more than enough)

Possibly

 1. Velcro fasteners 1cm wide, 30cm long, both parts
 2. Snap buttons PRYM + pliers by PRYM

To do

 1. Cut / cut a 22cm x 28cm piece of paper / cardboard
 2. Place this on your piece of fabric, pin it on and cut the fabric along the edges of your pattern.
 3. Press 0.5cm in from the short sides. Then iron in another 1.5cm from the same side. Inside is the “wrong” side.
 4. Stitch this in as close as possible. The sewing machine has different inch dimensions, choose one of them and follow that line to sew as straight as possible. I chose 10 ⅜ inches.
 5. Place the piece right side up, with the just stitched short sides vertical. Make a vertical line with (washable) chalk in the middle of the cloth.
 6. Draw 4 horizontal lines on the same side: 3cm from the bottom, 4cm from the bottom and 3cm from the top and 4cm from the top.
 7. Cut the velcro fasteners into 4 pieces that fit in the spaces you have drawn on the fabric. Make sure to use both sides of the velcro fasteners in one horizontal line. Pin the velcro fasteners to the fabric and sew with a sewing machine, both sides.
 8. Now iron these longer sides in half a centimeter and fold over the velcro fasteners stitching lines and iron again (about 1.5 / 2cm).
 9. Stitch in as close as possible after the velcro fasteners.
 10. Place the patch right side up again. Put a pin 2cm from the top and 2cm from the bottom in the vertical sides. There should be 6 pins in between, which have to be approximately 1.7cm apart.
 11. Bring the top pin to the one below to create a fold and pin together. Then bring the next pin to the one underneath, so that there is a fold and pin together. Continue like this until all folds are in it.
 12. Pin the folds also in the middle all to one side, to make sewing easier.
 13. Sew the folds along the short sides, over the existing seam. Note: above and below (horizontal) are tunnels, through which elastic must pass. You do not want to stitch over this because then the elastic will no longer be able to pass through.
 14. With the PRYM pliers and snap buttons you first make holes in the mask, 2cm from the edge, in the middle of the middle fold. Then you press both sides of the snap buttons in. The usable side of the press stud should be on the INSIDE of the mask. Lots of videos on YouTube showing exactly how to do this.
 15. Thread the elastic through it, tie it to the desired length, cut and burn the ends and you’re done.

Check out the explanatory video on instagram.

Nederlands

Dit is een how-to voor het mondkapje dat ik gemaakt heb. Dat is er een met klittenband en drukknopen. Dit is natuurlijk geen noodzaak. Om het patroon te versimpelen kan je daarom stap 5,6,7 en 14 overslaan.

Wat heb je nodig

 1. Een lapje stof, liefst 100% katoen, minimaal 23cm x 29cm
 2. Elastiek, 0.5cm dik, rond, 1M (ruim)

Eventueel

 1. Klittenband 1cm breed, 30cm lang, beide delen
 2. Drukknopen PRYM + tang PRYM

Doen

 1. Knip/snij een stuk papier/karton van 22cm x 28cm
 2. Leg dit op een stuk stof, het liefst 100% katoen, speld het er op en knip de stof uit langs de randen van je patroon.  
 3. Strijk van de korte zijdes 0.5cm naar binnen. Strijk vervolgens van dezelfde zijde nog eens 1.5cm naar binnen. Binnen is de ‘verkeerde’ zijde. 
 4. Stik dit vast zo dicht mogelijk naar binnen. Op de naaimachine staan verschillende inch afmetingen, kies daar een van en volg die lijn om zo recht mogelijk te naaien. Ik koos 10 ⅜ inch. 
 5. Leg de lap met de ‘goede’ kant boven neer, met de net gestikte korte zijden verticaal. Maak een verticale lijn met (uitwasbaar) krijt in het midden van de lap. 
 6. Zet 4 horizontale lijnen op dezelfde zijde 3cm van de onderkant, 4cm van de onderkant en 3cm van de bovenkant en 4cm van de bovenkant. 
 7. Knip de klittenband in 4 stukken die in het door jou getekende vak op het lapje passen. Zorg dat je in de horizontale lijn beide plakzijdes van de klittenband gebruikt. Speld de klittenband op het lapje en stik vast met naaimachine, beide zijdes. 
 8. Strijk nu deze langere zijden een halve centimeter naar binnen en sla vervolgens over de klitteband stiklijnen en strijk weer (ongeveer 1.5/2cm). 
 9. Stik vast zo dicht mogelijk naar binnen, na de klittenband. 
 10. Leg het lapje weer neer met de goede kant boven. Steek een speldje 2cm van de bovenkant en 2cm van de onderkant in de verticale zijden. Daartussen moeten nog 6 speldjes komen, die ongeveer op 1.7cm van elkaar zitten. 
 11. Breng het bovenste speldje naar die daaronder, zodat er een vouw ontstaat. Speld dit vast. Breng vervolgens het volgende speldje naar die daaronder, zodat er een vouw ontstaat. Speld dit vast. Ga zo door totdat er alle vouwen erin zitten.
 12. Speld de vouwen, om het naaien makkelijker te maken, ook in het midden vast naar 1 kant. 
 13. Naai langs de korte zijdes, over de al bestaande zoom, de vouwen vast. Let op: boven en onder (horizontaal) zitten tunnels, waar elastiek doorheen moet. Je wilt hier dus niet nu overheen stikken, dan kan de elastiek er straks niet meer doorheen. Je stikt de vouwen dus alleen binnen het naadloze deel. 
 14. Met de PRYM tang en drukknopen maak je eerst gaten in het mondkapje, op 2cm van de rand, in het midden van de middelste vouw. Vervolgens druk je beide zijdes van de drukknoop erin. De goede kant van de drukknoop moet aan de BINNENKANT van het mondkapje zitten. Veel filmpjes op youtube van hoe dit precies moet. 
 15. Rijg de elastiek erdoor, knoop deze op de gewenste lengte, knip en brand de uiteindes en je bent klaar.

Zie ook het ondersteunende filmpje op instagram.